S.R.-WELDINGSTEEL

  Zváračská škola

  Certifikovaná Zváračská škola č.267 - S.R.-WELDINGSTEEL

  .

  Ponuka pre všetkých, ktorí sa chcú zlepšiť v zváraní, vyskúšať si nové metódy a získať potrebné skúsenosti. Naše kurzy sú plne certifikované. 

  Úspešným absolventom ponúkame možnosť uplatniť sa v novom zamestnaní.

  Škola sa nachádza v Kalinčiakove - Levice. Po kliknutí na obrázok sa automaticky otvorí mapa, ktorá vás jednoducho naviguje priamo do zváračskej školy S.R.-WELDINGSCHOOL. 

  Bližšie informácie vám radi poskytneme na telefónnom čísle:  +421 903 926 524.

  V prípade nespokojnosti, do troch hodín od začatia kurzu, vám vrátime peniaze.


  Zákazníci S.R.-WELDINGSTEEL si môžu preskúšať kvalifikáciu pracovníkov

  Zložité priemyselné montáže si vyžadujú vysokokvalifikovaných pracovníkov s odbornou praxou. Tieto projekty sú časovo  finančne a technologicky náročné. Spoločnosť S.R.-WELDINGSTEEL preto ponúka svojim zákazníkov jedinečnú možnosť.

  Patrik Šúchal, konateľ spoločnosti, vysvetľuje: “Založili sme nové zváračské tréningové centrum S.R.-WELDINGSCHOOL, ktoré je pripravené vyhovieť náročným požiadavkam zákazníkov. Tu si môžu vyskúšať pracovníkov, overiť si ich zručnosť a zváranie skontrolovať aj RTG skúškou.” Hlavným benefitom uvedeného prístupu je to, že zákazník sa pred začatím prác zoznámi s našimi pracovníkmi a vyberie tých, ktorí splnia všetky jeho kritériá a požiadavky. Tento rok sme zrealizovali skúšky pre dlhoročného zákazníka zo Švédska. Naši pracovníci zvárali metódou 141 - argón. Zvary boli preverené vizuálne aj röntgenom. Skúška prebehla v našom centre S.R.-WELDINGSCHOOL, ktoré sa nachádza v Kalinčiakove, v okrese Levice.
  “Naše centrum je otvorené nielen pre našich zákazníkov. Zvárači a aj zámočníci môžu získať nové skúsenosti a potrebnú prax pre zahraničné i domáce zákazky,” dodáva na záver Patrik Šúchal.

  ROZHOVOR S VEDÚCIM TRÉNINGOVÉHO CENTRA

  Naša škola sa zameriava na individuálny prístup k účastníkom


   
  Certifikovaná zváračská škola č. 267 - S.R.-WELDINGSTEEL začala pôsobiť najprv ako tréningové centrum zvárania. Od svojho začiatku sídli v Leviciach - Kalinčiakove. Pripravilo rôzne druhy tréningov pre zváračov a zámočníkov. Spoločnosť S.R.-WELDINGSTEEL, ktorá ponúka aj rôzne pracovné príležitosti v zahraničí, týmto rozšírila svoje portfólio služieb o školiace stredisko pre zváračov a zámočníkov. Pripravuje tam svojich pracovníkov hlavne na zahraničné projekty ale ponúka i možnosť budúcim zamestnávateľom preskúšať si nových pracovníkov, či širokej verejnosti absolvovať rôzne tréningy.
   
  Zdenko Šikeť, vedúci strediska S.R.-WELDINGSCHOOL, nám odpovedal na niekoľko otázok.
   
  ● Na Slovensku pôsobí veľa škôl či tréningových centier pre zváračov. V čom je S.R.-WELDINGSCHOOL iné?
  Zdenko Šikeť: Všetko je otázka prístupu. My ideme cestou, kde individuálne pracujeme s každým účastníkom. Preto vždy počas zvárania sledujem prácu každého účastníka, priebežne ju spolu vyhodnotíme a prediskutujeme, čo treba zlepšiť, ako odstrániť chyby.
   
  ● Rozumiem. Ale zváranie asi nie je úplne pre každého.
  Zdenko Šikeť: Áno, je to tak. Preto ponúkame bezplatne možnosť prísť si vyskúšať prácu so zváračkou a to rôznymi zváračskými metódami. Konkrétne je to zváranie argónom, CO2 či elektródou. Taktiež ponúkame doškolenie zváračov - ich zručnosť podľa polohy a prístupu na projekte: hadove systémy, membránové steny.
   
  ● Účastník, ktorý absolvuje kompletný tréning sa už môže zamestnať ako zvárač?
  Zdenko Šikeť: Zváračov učím už cez 20 rokov a preto môžem povedať, že zvárači u nás získajú nielen solídne základy ale aj konkrétne skúsenosti do praxe.  Mnohí z mojich absolventov dnes už pracujú na domácich a zahraničných projektoch a to s nadpriemerným ohodnotením. Pracovné príležitosti sú  od nás, z S.R.-WELDINGSTEEL a preto tí, ktorí budú mať záujem, sa môžu zamestnať skoro okamžite. Samozrejme, všetko ohľadom ďalšieho pracovného rastu a kariéry  je otázkou  zručností konkrétneho zvárača.
   
  ● Ako je možné sa prihlásiť na kurz?
  Zdenko Šikeť: Telefonicky na čísle: +421 903 926 524, kde poskytnem viac informácií. Aktuálny cenník je možné nájsť na webe. Ceny závisia od dĺžky kurzu a metódy zvárania. Pri desaťdňových tréningoch máme výhodné ponuky.
   
  ● Vracajú sa k vám vaši absolventi, aby si napríklad precvičili ďalšie zvárania?
  Zdenko Šikeť: Samozrejme, keď zvárač, ktorý ovláda napr. elektródu, chce si rozšíriť kvalifikáciu v danej metóde, alebo vyskúšať zváranie inou metódou. Taktiež pred novým projektom si potrebuje pretrénovať zváranie, aby bol pripravený na test zručnosti.
   
  ● Prichádzajú aj zamestnávatelia, ktorí si chcú overiť budúcich pracovníkov?
  Zdenko Šikeť: Hlavne zamestnávatelia vítajú takúto možnosť. Zabezpečujeme komplexné preskúšanie zváračov ako aj vizuálnu kontrolu zvarov. Takto sa predíde prípadným budúcim prekvapeniam na oboch stranách, že práca nespĺňa predstavy zvárača, alebo nemá na ňu potrebnú zručnosť.

  Viac o kurzoch a tréningoch zvárania vám poskytneme na telefónnom čísle: 0903926524

   
  This site uses cookies to help us provide services. By using our services, you consent to the use of cookies. More information can be found here.